„Dochází tady ke konfliktům mezi žáky z druhého stupně z běžných tříd školy, kteří jsou v budově, a dětmi z Montessori tříd,“ uvedl Jan Prašivka, učitel v Montessori třídě.

Montessori třídy jsou ve škole dvě a učí se v nich žáci od prvního do pátého ročníku formou malotřídní výuky. Už tento školní rok se začne se stavebními úpravami.

„Je dobré, když je první a druhý stupeň školy oddělený, že se děti nesetkávají v šatnách a na chodbách,“ sdělil místostarosta Jablonce Petr Vobořil. V Montessori třídách se na rozdíl od běžných tříd vychází z potřeb konkrétních dětí, které učitel pozoruje a přistupuje pak ke každému individuálně.