Od začátku července vyrazili pracovníci Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, aby zkontrolovali to, jak jsou tábory zásobené pitnou vodou, způsob stravování, dodržování vhodné skladby jídelníčku a pitného režimu nebo vybavení lékárničky.
„Podle plánu zkontrolujeme každý druhý tábor. Výsledky kontrol, které probíhají právě v těchto dnech, budou známé na konci týdne,“ sdělila mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová s tím, že se zaměří na ty tábory, kde byly shledány nedostatky, a tam, kde se často střídají vedoucí tábora.
Na Jablonecku se vyskytuje nejméně táborů z celkového počtu 98, které jsou v Libereckém kraji.
V minulém roce pracovníci KHS LK provedli celkem 110 kontrol. „Za zjištěné nedostatky uložili provozovatelům celkem 27 blokových pokut v celkové výši téměř dvacet tisíc korun,“ dodala Balašová.