Peníze ve výši 4,8 milionů korun požaduje zpět Regionální rada soudržnosti Severovýchod, jakožto poskytovatel evropské dotace. Nelíbí se jí, že v bazénu stojí jiná potápěčská věž, než o jaké se mluvilo před začátkem stavby. Původně byla totiž navržena věž jiného tvaru a rozměrů, než jaká se nakonec postavila. „Nedošlo ale k žádnému navýšení, stálo to stejné peníze," upozorňuje primátor Tibor Batthyány. Podle něj ale nebyl poskytovatel dotace o změnách v projektové dokumentaci dostatečně informován a za to následně vyměřil pokutu. A město ji teď po obdržení výzvy k zaplacení uhradilo.

„To nechápu, město se úplně vzdalo možnosti bojovat, odvolat se nebo žádat o prominutí," zlobí se zastupitel za SLK Michal Hron. „Výsledek kontroly je přinejmenším velmi sporný, město se mělo odvolat nebo se obrátit na soud a ne to hned zaplatit. Tím jsme se vzdali jakékoliv možnosti výsledek kontroly zvrátit," dodává jeho kolega Jiří Šolc.

Podle náměstka primátora Jana Korytáře to ale není pravda, město se prý může odvolat, i když spornou pokutu už zaplatilo. A právě kolem těchto různých výkladů zákona se rozhořela na zastupitelstvu velká diskuze, do které byli povoláni i právníci města. Výsledek? Nejasný.

O tom, kdo má pravdu, mají nově rozhodnout právní expertízy. Tedy, zda se město opravdu zbytečně unáhlilo, když pokutu hned zaplatilo a výsledek už nejde nijak zvrátit. Nebo zda se i přes zaplacení může magistrát proti pokutě odvolat či obrátit na soud.

Starostové si na řešení stěžují

Vrácení dotace navíc bylo podle Starostů pro Liberec provedeno v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech. „Žádnou změnu rozpočtu jsme neschválili, přitom zákon zakazuje proplácení jakéhokoliv výdaje, který nebyl dopředu schválen zastupitelstvem. Zkrátka nás postavili před hotovou věc, zaplatili a neřešili," komentuje David Václavík.

Zastupitelé tak nakonec změnu v rozpočtu ohledně zaplacené vratky za potápěčskou věž neschválili. Město teď proto bude po Regionální radě požadovat už zaplacených 4,8 milionů zpět. „Zaplacením té požadované částky jsme se chtěli vyhnout tomu, aby nám byl vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a k tomu příslušné penále. Pokutu jsme přitom nemuseli vůbec platit, pokud by odbor magistrátu včas zažádal o potřebnou změnu ohledně výstavby potápěčské věže. Jedná se o těžko omluvitelnou chybu," uvedl Korytář.

Magistrát teď ale musí čekat na výsledky právní expertízy, jak dál postupovat. Zajímavé přitom je, že na údajně spornou stavbu potápěčské věže upozornila regionální rada až po letech, když předtím všechny faktury za stavební práce odsouhlasila.