Sklu rozhodně neodzvonilo. Ba naopak. Díky vynikajícímu počítačovému zázemí se studenti na „sklandě“ naučí používat profesionální grafické programy včetně softwaru pro 3D modelování. Charakteristickými znaky výuky jsou tvorba originálních modelů a prototypů, interiérový design, spolupráce s výrobci, účast na přehlídkách designu a soutěžích. Co obnáší dostat se na prestižní školu přiblížil její ředitel Libor Doležal. Design je totiž velká budoucnost.

Kdy jsou talentovky a jak se studenti hlásí?
Talentové zkoušky se konají na začátku ledna příštího roku. Termíny ještě upřesníme. Žáci základních škol předávají přihlášku do konce listopadu. Je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: třeba Průmyslový design či Výtvarné zpracování skla a světelných objektů.

Bez prověření talentu to ale nepůjde. Co zkoušky obnáší?
Talentová zkouška se skládá z kresebné studie zátiší a modelování podle předlohy, navrhování produktu dle zadání. Také malba barevné cvičení. Pak i pohovor s uchazečem nad domácími pracemi. Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je skupina pedagogů-výtvarníků.

Kolik můžete přijmout studentů?
Maximální počet přijímaných uchazečů je u průmyslového designu osm. U designu skla 1 pak 22 lidí.

Ve škole nabízejí tyto obory: Malba a dekor Hutní tvarování skla - Ryté a reliéfní sklo - Design šperku, bižuterie a módních doplňků - Broušení a tavená plastika - Design technickodekorativního skla a skleněných figurek.Zdroj: archiv Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Železný Brod

Mají šanci starší zájemci?
Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Starší uchazeči mohou požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.

Co když nepřijde dostatek zájemců?
Nebude-li v lednovém termínu naplněn celý ročník, bude vyhlášeno další kolo. O konání následných termínů talentových zkoušek informují webové stránky školy.

Chystáte nějakou akci ve škole pro zájemce a přijaté?
Přijatí uchazeči, kteří odevzdají zápisové lístky, budou písemně vyzváni k volbě zaměření. V rámci dne otevřených dveří 7. února pro ně připravíme seznámení s jednotlivými zaměřeními za účelem usnadnění jejich volby. K výběru nabízíme tato zaměření: Malba a dekor Hutní tvarování skla Ryté a reliéfní sklo Design šperku, bižuterie a módních doplňků Broušení a tavená plastika Design technickodekorativního skla a skleněných figurek.