Oba víkendové dny byl vidět pohyb nejen v městské hale, ale i v jejím okolí. Taneční skupiny obsadily každý volný plácek. Trénovat se dalo všude. Na parkovišti a dokonce i na schodech.
Hodně diváků nevydrželo čekat na oficiální zahájení. Z haly vyrazili ven, aby se podívali, co si některé skupiny připravily. „Je vidět, že umí. Dá se na ně dívat, i když jim k tréninku nehraje hudba. Nechtěla bych být porotou. Všichni jsou bezvadný,“ řekla Jana Žirovnická.
Někteří tanečníci se nešli podívat ani na soupeře v hale. Do poslední chvíle pilovali každý krok a mávnutí rukou. „Nejde jenom o pohyb, ale také celkový dojem. Důležitý je i výraz ve tváři,“ řekl trenér, který nedal děvčatům oddychnout.