Příjmy předpokládají ve výši 124 milionů. Přesný výsledek hospodaření města za rok 2017 bude znám v březnu. Volné prostředky na další investice nad rámec schváleného rozpočtu 2018 se budou zřejmě pohybovat ve výši 50 – 60 milionů korun. Takto vysoká částka úspor vzešla z dlouhodobého výborného hospodaření města.