Finální podoba však bude zřejmá až na jaře příštího roku, kdy již bude vzrostlý trávník a nově obrazí keře a stromy. Obnova všech čtyř parků u kruhového objezdu, u fontány, u památníku T. G. M. a u gymnázia přišla městskou kasu dle projektu z roku 2017 na 2 650 000 korun. Město na revitalizace parků žádalo o dotaci, až potřetí bylo úspěšné. Zakázku pak vyhrála a realizovala firma Diké zahrady Příšovice. Součástí smlouvy je závazek firmy, že na své náklady zajistí veškeré práce spojené s provozem parku jako je zalévání, pletí, střih, a to až do léta příštího roku.