Úřední hodiny jsou korigovány na pondělí a středu od 8 do 11 a od 13 do 16.30 hodin. Zároveň radnice vyzvala občany, aby úředníky kontaktovali pouze v nezbytně nutných a neodkladných záležitostech a to přednostně telefonicky, elektronicky nebo poštou. Mimo uvedenou dobu úředních hodin budou všechna pracoviště úřadu pro veřejnost uzavřena.