Mateřské a dětské Centrum Maják přišlo s nápadem, jak více využít prostory a lidi, které má k dispozici. „Chceme otevřít miniškolku a hernu pro handicapované děti,“ přiblížila Renata Nepimachová, jednatelka občanského sdružení Maják, které centrum provozuje.

Proto se sdružení obrátilo nejdříve na město Tanvald se žádostí o finanční dotaci, hlavně na zaplacení personálu. „Rodiče by si samozřejmě část nákladů na miniškolku platili, ale nemůžeme po nich chtít kompletní úhradu,“ přiblížila Michaela Rejnová, koordinátorka centra Maják.

V centru se v pondělí a ve středu potkávají nejmenší děti v doprovodu převážně maminek při hrách, cvičeních i pohádkách. Možné je zde malé dítě nechat i pod dohledem a jít si za svými povinostmi. Zbylá dopoledne jsou prostory defakto prázdné.

I proto vznikl nápad na zřízení miniškolky. „Měla by fungovat právě ve zbylých dnech v týdnu. Máme dvě paní schopné v miniškolce hlídat,“ sdělila Rejnová.

Druhým záměrem, jak lépe prostory centra využít, je zřízení herny pro handicapované děti. I tady má sdružení rektorku se speciálním zaměřením. „Vidíme, že handicapovaných dětí je ve městě a okolí několik. A rodiče o hernu projevili zájem,“ popsala Nepimachová. Herna by podle prvních plánů měla fungovat jeden den v týdnu.

Rada města návrh na zřízení miniškolky a herny dle zápisu neakceptovala, alespoň prozatím. „Co se týká miniškolky, ve městě mají mateřské školy dostatečnou kapacitu,“ uvedl Petr Polák, starosta Tanvaldu.

K záměru herny pro handicapované děti se vedení města staví ještě skeptičtěji. „Pokud by měla herna fungovat jeden den v týdnu, není to řešení. Jestliže zaregistrujeme větší zájem o podobné zařízení, město je připraveno zřídit speciální mateřskou školku,“ přiblížil Polák. Občanské sdružení Maják se ale obou záměrů nevzdává.

„Bude to složitější, ale miniškolku a hernu vybudujeme. Jen musíme prostředky hledat jinde,“ uvedla Nepimachová.

Občanské sdružení nyní hledá granty, v nichž by mohlo se svými záměry uspět. I proto hodlá do svého programu ještě více zakomponovat ekovýchovu, již dnes pevnou část vzdělávání dětí i rodičů.

Objekt, kde centrum sídlí, by potřeboval opravy. „To je pro nás v současné době docela problémové. Budova totiž slouží i komerčním účelům, je v ní zdravotní středisko a ubytovna. Přesto hledáme dotační tituly, objekt by potřeboval především nová okna,“ poznamenal starosta Polák.

Mateřské a dětské centrum Maják funguje od začátku toku 2002 na dobrovolné bázi jako místo, kde se scházejí rodiče se svými dětmi, navzájem si pomáhají, seberealizují se, vyměňují si rady, zkušenosti i služby a také se vzdělávají.

Aktuální informace o programu centra se zájemci dozví na webových stránkách www.mdcmajak.estranky.cz.