Součástí oprav bude jednak úprava zeleně, dále kácení starých a následné vysázení nových dřevin. Zároveň dojde i k opravám cest. Regenerace se týká konkrétně tří parků, a to parku u kruhového objezdu, u fontány a u pomníku T. G. M. Vedle těchto oprav je plánovaná i samostatná rekonstrukce fontány.