Přijímací zkoušky se konají 4. září. Ústav zdravotnických studií vyhlásil také druhé kolo přijímacích zkoušek pro studijní program Biomedicínská technika. Přihlášky přijímá do 20. srpna a písemné přijímací zkoušky se uskuteční 27. srpna. „Tento studijní program od letošního září významně rozšíří nabídku Ústavu zdravotnických studií TUL.

Vítají to zejména zdravotní sestry z praxe, kterým nevyhovuje prezenční forma studia a potřebují si doplnit vzdělání,“ uvedl prorektor TUL Zdeněk Kůs s tím, že o prezenční formu studia je trvale velký zájem. „Dostávali jsme ale spoustu dotazů právě na kombinovanou formu studia,“ dodal Zdeněk Kůs. Ústav zdravotnických studií nabídne prezenční formu studia bakalářského program Ošetřovatelství letos již potřetí.

Cílem obou forem studia je připravit všestranně vzdělané odborníky v ošetřovatelství s ucelenými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, nezbytnými k výkonu profese všeobecné sestry s uplatněním ve všech typech zdravotnických zařízení, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, v privátní ošetřovatelské péči.