Protože se stále častěji pytle s vytříděnými odpady objevují vedle popelnic, žádá MěÚ Železný Brod, aby je lidé dávali na místa k tomu určená.

„Těmito místy jsou všechna stálá stanoviště na tříděný odpad, to jest zvony na sklo a papír a držáky s žoky na PET lahve,“ vysvětlil Miloš Pala z odboru životního prostředí.

Tříděné odpady jsou totiž sváženy Technickými službami. A není v jejich silách, ani v ekonomických možnostech města, projíždět veškeré svozové trasy, kterými se sváží směsný komunální odpad.

Ten odváží Severočeské komunální služby.