Po deseti měsících od posledního zdražení opět stoupnou ceny tepla z liberecké teplárny. Její odběratelé totiž od října za teplo zaplatí o sedmnáct procent více než doposud.

Cena za jeden gigajoule tepla se díky tomu zvýší o více jak sto korun. Zatímco ještě v tomto měsíci zaplatí odběratelé za jeden gigajoule 593 korun, od října to bude již 694 korun. Naposledy přitom teplárna zdražovala k prvnímu lednu.

„Ke zdražování nás stále nutí velmi drahá ropa, která zvyšuje ceny mazutu. Ty jsou zase důležité pro nás,“ řekl Deníku člen představenstva liberecké teplárny Tomáš Balcar s tím, že zdražení mohlo být ještě citelnější, pokud by teplárna nenakupovala mazut díky silné koruně za výhodné ceny.
Ani takové vysvětlení však odběratele příliš neuchlácholí. Téměř všichni jsou totiž dalším zdražením zaskočeni.

„Na teplárnu jsme natolik rozzlobeni, že pro nás přestává být korektním partnerem. Naše představenstvo přitom chtělo o dalším vývoji cen dvakrát jednat. Liberecká teplárna však na naše žádosti nereagovala a rovnou nám poslala až kalkulace nových cen tepla,“ poznamenal ke zdražení předseda Stavebního bytového družstva – Pozemní stavby Victor Šálek.

Podle svého předsedy, se teď bude družstvo ještě aktivněji poohlížet po alternativních zdrojích tepla pro své domy, než se tomu tak dělo v minulosti. Ohlášené zdražení by mohlo citelně narušit také prostor pro vyjednávání s odběrateli, kteří stále nepodepsali smlouvy s dvojsložkovými cenami.

Podle předsedy Stavebního bytového družstva Sever Petra Černého se navíc zvýší tlak na odpojení dalších domů od centrálního zdroje tepla.
S tím však představenstvo teplárny nesouhlasí. Jak řekl Deníku člen představenstva Tomáš Balcar, zdražení by na vyjednávání s odběrateli, kteří stále nepodepsali nové smlouvy, nemělo mít žádný vliv.

„Taková věc může narušit vyjednávání jen s někým, kdo se dohodnout nechce. Podle nás jde totiž o věc, která s tím nemá nic společného. Jde o naprosto objektivní zdražení cen tepla. Rostoucí ceny energií prostě musíme do svých cen promítnout,“ poznamenal Tomáš Balcar.
Nové smlouvy nemá s libereckou teplárnou stále podepsáno více než 4 tisíce odběratelů.

Těm musela teplárna, pod hrozbou sankcí od Energetického regulačního úřadu, k 30. červnu letošního roku vypovědět staré jednosložkové smlouvy.
Smlouvy však mají šestiměsíční výpovědní lhůtu. Dodávky tepla jsou proto zajištěny minimálně do konce roku.

Nespokojení odběratelé jsou nové smlouvy ochotní podepsat v případě, že z nich budou odstraněny sporné body.
Nelíbí se jim například, že by podle těchto ujednání, mohla teplárna kdykoliv jednostranně upravit obě složky ceny tepla bez souhlasu odběratele.
Další ze sporných bodů by zase teplárně umožnil libovolně upravit sjednané odebrané množství podle odběrového diagramu.

V protinávrhu chtějí navíc dosáhnout toho, aby se liberecká teplárna zavázala, že bude každý rok o určité procento snižovat tepelné ztráty z rozvodů.
Dodávka tepelné energie od 1. ledna 2009 je tak v současné době stále závislá na dohodě nespokojených odběratelů s libereckou teplárnou.