„Kompletně budou vyměněna okna na celém objektu Teprovska, respektive v roubené části budou okna vyměněna, ve zděné části projdou opravou,“ přiblížil Martin Řehák z odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice. Všechny práce na oknech odvedené jsou pod bedlivým dohledem orgánů památkové péče, které na akci obnovy oken přispěly i finančním příspěvkem ve výši 100 tisíc korun.

Akci podpořilo Ministerstvo kultury prostřednictvím Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny. Město se pokoušelo i o příspěvek z Dotačního fondu Libereckého kraje, bohužel neúspěšně. Náklady na výměnu oken jsou ve výši cca 160 tisíc korun. Ještě letos bude proveden jeden nátěr střechy Teprovska, čímž by se měl doplnit loňský nátěr a šindelová střecha by tak měla být ochráněna na několik dalších let.