V červenci roku 2023 musí být v provozu dopravní terminál s parkovacím domem v Jablonci. Jde totiž o jednu z podmínek dotace z Evropské unie. Zatím ale není jisté, kdy přesně se v prostoru bývalé tržnice v ulici Kamenná začne cokoli dít.

V dubnu letošního roku zahájil Jablonec územní řízení pro projekty výstavby. Úředníci tak zatím znají jen termín začátku provozu. „Nejzazší termín pro ukončení realizace projektů je zatím stanoven do 30. června roku 2023, provoz terminálu a parkovacího systému tedy bude muset začít nejpozději k 1. červenci,“ popsala vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu Iveta Habadová.

Stavba kanalizace v Jablonci postoupila. V pondělí se tramvaj znovu rozjede.
FOTO: Stavba kanalizace v Jablonci postoupila. V pondělí vyjede tramvaj

Předložení žádostí o dotace projedná jablonecké zastupitelstvo až na podzim letošního roku. „I tak se dá termín stavby s přehledem stihnout. Stavět se bude v letech 2021 a 2022,“ sdělil náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Dva projekty

Podmínky dotace z Integrovaného regionálního programu neumožňují žádat o peníze společně na terminál a parkovací dům, proto bude projekt rozdělen na dva samostatné, a to na Terminál Jablonec nad Nisou a Parkovací systém v Jablonci nad Nisou se společnou dokumentací pro územní řízení i stavební povolení.

Už v přípravné fázi je třeba určit budoucího provozovatele terminálu i parkoviště minimálně po dobu pětileté udržitelnosti projektů, tedy minimálně do roku 2028. „Měla by jím být městská obchodní společnost, proto jsem navrhl Technické služby Jablonec,“ doplnil Roubíček.

Veřejnost už více než dva roky ví, jak by měla sjednocená stavba terminálu a parkovacího domu za více než čtvrt miliardy korun vypadat. Dopravní terminál naváže minimálně použitým materiálem na nedávno dokončenou přístavbu Muzea skla a bižuterie ve tvaru a vzhledu broušeného skleněného krystalu.

Přístavba Muzea skla a bižuterie ve tvaru skleněného krystalu.
FOTO: Muzeum ukázalo vnitřek krystalu. Podle odborníků jde o unikátní stavbu

I terminál bude skleněný. Alespoň jeho velké části. „Inspirací pro navrhované řešení je sklo, voda, třpyt a zeleň. Návrh doplňuje existující strukturu města. Terminál je navržen jako transparentní skleněný hranol, který vytváří odezvu nové přístavbě muzea,“ upřesnil architekt Petr Šikola z architektonické kanceláře Domyjinak, která vypracovala finální návrh.

Ten vzešel z architektonické soutěže podle pravidel České komory architektů. Soutěž před dvěma lety překvapivě skončila o dost dříve, než se předpokládalo. Z devíti návrhů totiž čtyři vypadly, protože nesplnily závazné požadavky města.

A z pěti zbylých byly jen dva tak propracované, že postoupily do dalšího kola. To se nekonalo, protože je podmíněno nejméně třemi účastníky. „Porota o vítězném návrhu rozhodla jednomyslně,“ poznamenal tehdejší člen poroty Lukáš Pleticha. Součástí projektu je i lávka spojující budoucí terminál s železniční zastávkou Centrum.

Předběžné celkové náklady na stavbu terminálu a parkovacího systému jsou odhadované na 260 milionů korun, město má alokovanou dotaci z EU ve výši 152,5 milionu korun.