„Musíme upozornit, že na základě výsledků testu není voda ze studánky v současné době dle platné legislativy vhodná k užívání jako pitná,“ sdělila Lucie Vavrušková z oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu.

Vliv na kvalitu vody ve studánce má zdejší zastaralý systém kanalizace, s tím spojené nízké pH vody a výskyt koliformních bakterií. „Nízké pH hodnoty 5 a vyšší obsah bakterií mohou způsobit střevní potíže,“ upozornila Vavrušková. V příštím roce plánuje polečnost Severočeské vodovody a kanalizace rekonstrukci vrkoslavické kanalizace. Ta by měla odstranit problémy vody ve studánce, kterou napájí historický pramen.