Makrofotografie zachycují řadu rostlin, o nichž botanici netušili, že už se do dříve zpustošených hor vrátily. Výstavu návštěvníci najdou v sále za pavilonem leknínů. Výstava trvá až do 30. září 2019.