Přehled varhanních koncertů / prázdninové úterky od 17 hodin:

23. července, kostel Dr. Farského
Bachovi synové
Ivana Michalovičová – varhany, Eva-Maria Tockner – flétna (Rakousko)

BONUS: čtvrtek 25. července, kostel sv. Anny
Hudba královen – koncert k poctě sv. Anny, Jiřina Dvořáková Marešová – varhany
Barbora Polášková de Nunes Cambraia – mezzosoprán, Žofie Vokálková – příčná flétna

30. července, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Hudba starých mistrů, Matouš Pěruška – housle, Kristina Vocetková – violoncello

6. srpna, kostel povýšení sv. Kříže
Známí neznámí (Röntgen, Binge, Raff…), Jan Gottwald – varhany, Jan Žďánský – violoncello

13. srpna, kostel Nejsvětější Trojice
Vivaldiho Itálie, Drahoslav Gric – varhany, Anna Veverková – housle

20. srpna, Kostel Dr. Farského
Chorálové odpoledne, Albin Virbel – varhany (Kaufbeuren, Německo)

27. srpna, kostel sv. Anny
Mozart a jeho následovníci, Robert Fuchs – varhany, Martin Havelík – violoncello

Páteční Deník s TV magazínem.