Zpovědi lidí, kteří na vlastní kůži okusili nevlídnost komunistického režimu, stále znovu upozorňují na dobu nedávnou. Jednu takovou zpověď naživo a další tři z filmového plátna si včera vyslechli žáci Základní katolické školy v Jablonci.
Školu navštívila jedna z bývalých politických vězeňkyň Blanka Včeláková v rámci projektu Příběhy bezpráví. Akce má přibližovat československou totalitní minulost, která je podle organizátorů ve výuce často opomíjena. „Děti se většinou nedozvědí, co komunisté napáchali, a co teprve napáchat chtějí. Mladí komunisté zase slibují, jak znárodní věci. Opět chtějí socialismus,“ uvedla Včeláková.
Děti v rámci projektu zhlédly i snímek Olgy Sommerové Ztracená duše národa III s podtitulem Ztráta slušnosti. Příběhy žen vězněných komunisty se jim často zdály až neuvěřitelné. „A za co je vlastně zavřeli,“ ptaly se děti po promítnutí dokumentu o jejich životních cestách a kroutily hlavami. „Za nic, z dnešního pohledu naprosto za nic,“ odpovídala Včeláková.
Bývalá politická vězeňkyně během vyprávění svého životního příběhu dětem také připomněla, ať si váží svobody, jakou dnes mají. Členka Konfederace politických vězňů zmínila i svoje zklamání nad tím, že komunistická strana nebyla zrušena. „To je jedna z mála věcí, které chceme ještě dosáhnout,“ dodala na konec debaty.
Projekt Příběhy bezpráví je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Již potřetí ho připravila organizace Člověk v tísni. V letošním roce se do něj zapojilo přes pět set padesát škol, což je o dvě stě víc než v prvním ročníku. „Člověk v tísni naši školu oslovil už v loňském roce, ale do debaty jsme se už zapojit nestihli. Bylo to moc na poslední chvíli. Proto jsme se rádi připojili letos,“ uvedla Dagmar Kindlová z jablonecké Základní katolické školy. Mezi další školy z Jablonecka, které se do projektu zapojily, patří i vrkoslavická Základní škola a také škola v Desné.