Vedle Mše svaté a Pobožnosti svatých schodů akce nabídla pestrý programový mix pohádek, hudby, loutkového divadla, řemesel, nejrůznějších stánků pochutinami i řemeslnými výrobky.

Součástí akce byl i program v Kittelově domě a kolem domu, kde proběhlo setkání s řemesly našich předků, prohlídky a představení domu. V předvečer pouti se konal koncert skupiny Majerovy Brzdové tabulky.