Smlouva je uzavřená do konce roku 2028. Počítá s tím, že Jablonec bude platit celkem 17 procent nákladů na linku, 33 procent zaplatí kraj, 50 procent Liberec. Jablonec už nebude na provoz linky jen přispívat sousednímu Liberci, ale bude spojení přímo objednávat. „Kdyby zastupitelé smlouvu neschválili, byl by provoz linky od července ohrožen,“ sdělil zastupitelům primátor Jablonce Jiří Čeřovský. Stejnou smlouvu jako Jablonec uzavřel s DPMLJ také Liberec.

Liberecký kraj jako přispěvatel poskytne podle uzavřeného memoranda minimálně 25 milionů korun. „Tato částka však nemusí odpovídat uvedeným 33 procentům,“ dodal Čeřovský. V tom případě se Jablonec a Liberec podělí o vzniklý rozdíl mezi krajskými procenty a skutečným příspěvkem kraje.

Ilustrační snímek. Tramvaj
Oprava trati do Jablonce se prodraží. Změny v projektu znamenají nižší dotaci

Smlouva se ale nesetkala s pochopením u opozičních zastupitelů. „Upozorňovali jsme na to, že chybí jistota, že kraj bude skutečně na provoz přispívat,“ přiblížil zastupitel Petr Klápště. Žádnou takovou smlouvu s krajem totiž město nemá. Hejtman Martin Půta zastupitele pouze písemně ujistil, že kraj do roku 2023 počítá s každoročním příspěvkem 25 milionů.

I v tomto se ale skrývá podle některých zastupitelů háček. „Upozorňovali jsme na nejistotu, zda bude kraj přispívat na provoz až do roku 2028, kdy smlouva mezi Jabloncem a dopravním podnikem skončí,“ nastínil zastupitel Jakub Macek.

„Kraj nám ústy hejtmana garantuje ročně 25 milionů jen do roku 2023,“ vysvětlil Macek. Když ale hrozilo, že tramvaj může od července přestat jezdit a doplatí na to cestující, financování provozu podpořila i opozice.

Podepsáním smlouvy se podle DPMLJ uklidní celková situace ve financování trati. „Mělo by odpadnout dohadování, které jsme minulé roky museli podstoupit,“ popsal předseda DPMLJ Michal Zděnek. Provoz trati mezi Libercem a Jabloncem stojí každoročně kolem 100 milionů korun, jízdné přitom pokryje zhruba 15 procent z této částky.

Stavba kanalizace v Jablonci postoupila. V pondělí se tramvaj znovu rozjede.
FOTO: Stavba kanalizace v Jablonci postoupila. V pondělí vyjede tramvaj

Smlouva o zajištění provozu trati je i podmínkou pro žádost o evropské dotace na projekt modernizace trati v Jablonci. U té je už jisté, že se prodraží. DPMLJ dostane menší dotace, než bylo v plánu, protože projekt byl pozměněn. Původně se počítalo s rekonstrukcí tratě a jejím prodloužení do nového terminálu v Jablonci.

Zastupitelé ale loni rozhodli, že se projekt rozdělí na dvě části a bude se řešit zvlášť oprava a prodloužení trati. Chystaná rekonstrukce, která je nutná pro udržení provozu, má být dokončena do roku 2023, stejně jako stavba nového terminálu. Prodloužení trati je ale odloženo na neurčito.