Tři týdny trvaly výluky a změny v jablonecké městské hromadné dopravě. Způsobila je plánovaná výstavba dešťové kanalizace ve frekventované křižovatce ulic Poštovní a Budovatelů. Celou akci však zmařilo odvolání vůči stavbě, které podali v posledním možném termínu čtyři místní podnikatelé. Ti podávali i předchozí námitky proti stavbě.

„Námitky podle nás nebyly zcela vypořádány. Požadovali jsme například statické nebo hydrogeologické posudky pro výkop pro retenční nádrž u panelových domů a dalších nemovitostí. Nic takového nám ale nikdo nepředložil,“ popsal za skupinu nespokojených Jindřich Horák, majitel obchodu Horák Elektro v ulici Budovatelů.

Právě proto, že lidé nebyli s odpovědí magistrátu spokojeni, odhodlali se podat v poslední možný den odvolání. Výluky a změny v MHD už ale byly schváleny a naplánovány.

Dlouho plánovanou a rozsáhlou stavbu musela radnice zastavit a přesunout na rok 2020. „Odvolání zásadně nabouralo původní, detailně připravený harmonogram koordinace tří staveb, neboť s částečnou realizací se počítalo letos. Posun do příštího roku přinese mnohem větší omezení pro občany i pro firmy, které vůbec nemuselo nastat,“ popsal ve středu odstoupivší náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

Kvůli podanému odvolání město nemá pravomocné stavební povolení, na které navazovala povolení uzavírky křižovatky Poštovní a Budovatelů i zvláštního užívání komunikace.

„S ohledem na blížící se zimu nám nezbyla jiná možnost než posunout zahájení všech tří akcí do příštího roku,“ doplnil Jakub Chuchlík.

Příští rok přinese do místa ale daleko větší chaos. Kvůli posunu realizace všech staveb na začátek příštího roku budou muset zhotovitelé jednotlivých projektů nasadit větší množství strojů i lidí ve více úsecích najednou, aby stihli termíny dokončení. „To omezí dopravu, zásobování i chodce více, než původně mělo. Ale jen tak můžeme stavby podle plánu dokončit v roce 2020,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje jablonecké radnice Otakar Kypta.

Nová dešťové kanalizace je nezbytná a je vhodné ji provést společně s rekonstrukčními stavbami dalších správců sítí. „Odvolání čtveřice podnikatelů bylo zcela účelové. Stavbu městské dešťové kanalizace, rekonstrukci splaškové kanalizace, vodovodu a vedení plynu si vzali jako rukojmí, aby zastavili stavbu prodloužení tramvajové trati,“ uvedl Otakar Kypta.

Odbor rozvoje časově sladil projekty města a energetiků s projektem rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati tak, aby pokládka kolejového svršku mohla v roce 2020 plynule navázat v ulici Budovatelů, kde bude pod parkovištěm retenční nádrž pro oblast ulic Poštovní, Liberecká, Generála Mrázka a dalších. Bude tak sloužit k odvodnění lokality o celkové ploše zhruba 21 hektarů. Přípravě tohoto harmonogramu předcházelo mnoho jednání a plánování tak, aby výstavba omezila občany i firmy v co nejmenší možné míře. Příští rok je tu ale čeká stavba se vším všudy.