„Nejsem z těch, kdo by obcházel odpadky nebo volal na radnici. Vždyť se mohu sehnout sama a odpadky vyhodit,“ vysvětlila spoluzakladatelka základny Veronika Zatřepálková Kaššovicová. Jablonecké Trash Hero založila společně s kamarádem Lukášem Valeckým.

Trash Hero Jablonec n. N.
Spolek organizuje úklidy Jablonce nad Nisou a okolí. Dbá nejen na čistotu okolí, ale i na třídění odpadu. Členové spolku zároveň chtějí inspirovat lidi, aby produkovali co nejméně jednorázového odpadu.

Za rok fungování a osm větších úklidů okolí přehrady sesbírali Odpadkoví hrdinové, jak zní překlad anglického názvu Trash Hero, skoro půl tuny a vytřídili přes čtvrt tuny odpadků. Naposledy uklízeli o prvním zářijovém víkendu. „Pročísli jsme lesík u Slunečních lázní, kde na nás čekalo odpadkové menu po něčím hodování. Pokračovaly jsme do svahu nad Cikánskou zátokou a tam jsme kromě roztroušených odpadků zlikvidovali bordel na pěšince, která vede těsně nad vodou. Je to místo, kde děcka skáčou do vody z houpačky na stromě. Někdo tam sice na strom přidělal dva modré odpadkové pytle, ale ty byly přeplněné a natržené a nepořádek všude kolem,“ přiblížila za Trash Hero Vlaďka Drábková.

Za osm úklidů toho našli požehnaně. „Asi nejkurióznější nález byla zachovalá plechová popelnice hozená do křoví,“ přiblížila Zatřepálková Kaššovicová.

Už tuto sobotu se mohou dobrovolníci sejít s Trash Hero na dalším úklidu, který se ovšem koná pod záštitou kampaně Ukliďme Česko. Sraz je v 9 hodin u Rybářské Bašty. „Uklidíme břehy druhé a třetí přehrady, Skalku nad nimi, eventuálně podle lidí a času i Tajvan,“ zve zájemce Vlaďka Drábková.

Úklidy ale nejsou jedinou aktivitou spolku. Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně byl za doby samostatnosti obce pýchou Mšena. Vznikl díky nadšení místních obyvatel. Dnes je kostelík obklopen panelovými domy, své genius loci ale neztratil. A právě v parčíku u kostela se před nedávnem objevil nový prvek. Pod břízami tu stojí kompostér. Za své peníze ho pořídila Veronika Zatřepálková Kaššovicová. Každý den se chodí dívat, jak se plní, a stará se o správný proces.

Na nápad provozovat komunitní kompostéry přišla v době, kdy je magistrát nabízel zdarma lidem žijícím v rodinných domech. „Připadalo mi nespravedlivé, že lidé žijící na sídlištích nemají šanci třídit bioodpad. Nejprve jsem podala návrh na čtyři kompostéry do participativního rozpočtu, ten je ale kvůli covidu pozastaven. A tak jsem první kompostéry koupila ze svého a s městem a církví domluvila jejich umístění,“ vzpomněla.

Nyní kompostéry u kostela slouží skoro tři týdny. „Lidé jsou zatím ohleduplní, pouze jednou jsme našli v kompostéru igelitový sáček. Podle toho, jak se plní, víme, že je lidé začali ihned využívat,“ usmála se dobrovolnice.

Takzvané komunitní kompostéry chce realizovat na více místech v Jablonci. „Samozřejmě to ale nemohu financovat ze svého. Proto oslovuji sdružení vlastníků jednotek s tím, že jim kompostér před panelákem pomohu instalovat a domluvit s městem pronájem místa,“ popsala Zatřepálková Kaššovicová.