„Profesionálové přijeli po dvou letech do prostor vozovny dopravního podniku, aby se podrobně seznámili s jedním z nepřehlédnutelných prostředků MHD v Liberci, kterou je bezesporu tramvaj křižující hustou dopravou ve městě,“ informovala mluvčí libereckého dopravního podniku Martina Poršová. Během třídenního školení se záchranáři pod vedením odborníků seznamovali s konstrukcí tramvaje, s jejími hořlavými částmi, umístěním elektrické výzbroje, se zajištěním osob před úrazem elektrickým proudem a s tím, jak ve voze vypnout elektrický proud.

V další fázi školení se profesionální hasiči učili, jak zachránit člověka povaleného v kolejišti. V takovém případě musí tramvaj bezpečně zvednout. „Hasiči se seznámili s tím, jakým způsobem lze vniknout do vozidla a konkrétně do konstrukce podvozku, kde jsou místa umožňující zvedání až dvacetitunového vozu,“ dodala Martina Poršová.

Vyvrcholením teorie a ukázek byl praktický trénink ve zvedání tramvaje různými způsoby. V případě tramvaje nikdy nedochází ke zvedání celého vozu, ale jen jeho určitých částí, a to za přesných podmínek manipulace s mnohatunovým kolosem.

„Jsem upřímně potěšen, že profesionální záchranáři projevují značný zájem o tuto problematiku a neberou školení jako nucené zlo,“ zhodnotil několikadenní akci Ludvík Lavička, provozní ředitel DPML. Hlavním úkolem školení, které probíhalo tři dny, byla především ochrana a záchrana cestujících uvnitř tramvaje a její rychlé opuštění. Další seminář, zaměřený tentokrát na vozidla trakce BUS je pro profesionální hasiče připraven na září. Této části školení se mimo jiné zúčastní i technici servisní firmy výrobce plynových autobusů.

„Vozidlo budeme muset částečně odstrojit, aby se mohli záchranáři podrobně seznámit se všemi komponenty plynové výzbroje,“ poznamenal Ludvík Lavička.