Lidé je hostili drobným občerstvením a do kasičky přidávali peníze. Putování Tří králů po Bzí pořádá místní Bzovský okrašlovací spolek (BZOS) každoročně. Letos je na části cesty doprovázela i koza Máňa, neboť velbloud se králům zatoulal.

Vybrané peníze slouží na zkrášlování obce, v minulých letech se z nich platila například repase okenic kostela Nejsvětější Trojice. Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky ještě nemá jasného adresáta, bude ale zřejmě použit na Letní slavnost, která má oslavit výročí založení obce, která v 17. století byla církevně správním centrem pro celou oblast Jablonecka a Železnobrodska. Dnes je Bzí součástí Železného Brodu.