„Letos bude výtěžek z pochůzky Tří králů věnován na výrobu nových prodejních stánků, které využíváme například k příležitosti Staromilské pouti,“ sdělil předseda spolku André Jakubička.

Velkou Tříkrálovou sbírku, která probíhá především ve městech spustila i Charita Česká republika. V tomto případě se jedná o největší dobročinnou sbírkovou akci v republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun.

Koledování tří králů s charitními pokladničkami v ulicích probíhá od 1. do 15. ledna. Možnost přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok. A to i v Jablonci nad Nisou. Výtěžek z Jablonce je určen jako v minulých letech pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, na pomoc lidem bez domova a na podporu dalších handicapovaných či znevýhodněných osob. Jak podpořit Charitu Liberec v rámci tříkrálové sbírky najdou zájemci na webu trikralovasbirka.cz.