„Jelikož se jedná o krajskou silnici, město Jablonec by se finančně podílelo na vybudování tunelu padesáti miliony korun,“ uvedl jablonecký místostarosta Otakar Kypta s tím, že situace se musí řešit co nejrychleji. Proto variantu dlouhého tunelu společně s dalšími dvěma variantami předloží za dva týdny zastupitelům. „Dále je tu možnost vybudovat kruhovou křižovatku za zhruba šedesát milionů korun nebo kratší tunel za dvě stě čtyřicet milionů,“ zmínil Kypta.

Nejvíce však jsou přikloněni variantě dlouhého tunelu. Tak se shodli i na veřejném jednání s občany. „Pro lidi z lokality Vrchlického sady jsou nepříjemné všechny varianty, nicméně se nakonec shodli na dlouhém tunelu kombinovaném s malou kruhovou křižovatkou na ulici Palackého,“ řekla mluvčí radnice Jana Fričová.

Tunel bude začínat v ulici Na Čihadle a vyústí na konci hráze u vodní nádrže Mšeno. Počítá se s hloubkou šest a půl metru pod zemí. Nad portálem tunelu povede ulice Nástrojařská a propojí místní komunikace. „Fungovaly by zde protihlukové stěny a hlavní výhoda spočívá v tom, že by došlo k bezpečnějšímu provozu,“ dodal Kypta.

Zlepší průtah do Jizerských hor

Pokud by Liberecký kraj získal peníze z Regionálního operačního programu, mohlo by se začít budovat v roce 2011. „Než se tunel vyhloubí a znovu zaklopí potrvá to přibližně dva roky“ uvedl místostarosta Lukáš Pleticha. Budovat by se mělo současně s uzavírkou silnice Kunratická, kde plánují narovnání serpentin v Lukášově.

Sbor architektů se též přiklání variantě dlouhého tunelu, při níž zůstane zachován park Vrchlického sady. „Kdybychom zvolili okružní křižovatku, lokalita by se rozčlenila a do budoucna by vznikaly kolony u kruhového objezdu,“ zmínil Kypta s tím, že by v případě výstavby kruhového objezdu klesly ceny nemovitostí v lokalitě Vrchlického sady.