Jak Tanvaldsko, tak i polské příhraniční území mají bohatou historii, jejíž dědictví kolem sebe můžeme dodnes spatřit. „Česko polský projekt Místa s tradicí přibližuje historii 19. a 20. století, neboť toto období přineslo do zdejšího kraje největší změny a formovalo jeho dnešní industriální ráz," řekla manažerka projektů Mikroregionu Tanvaldsko Kateřina Preusslerová.

Právě Mikroregion Tanvaldsko se při tvorbě tohoto projektu, během něhož na českém území vzniklo 20 vícejazyčných panelů upozorňujících na průmyslovou i kulturní minulost, ale také osobnosti a zajímavosti dané lokality, intenzivně zapojil.

Historii představují z lidského hlediska

Na jednotlivých panelech se dozvíte mnoho zajímavých informací. „Ukazujeme, jak zde lidé žili, čím se živili, jakým oborům a odvětvím se zde dařilo. Nejen sklářský průmysl, ale například i zemědělství. Čím se zabývali ve volném čase a z čeho se radovali," dodala Preusslerová.

Nová stezka a její panely jsou určeny nejen pro turisty a návštěvníky regionu. Lépe poznat historii umožní i mladší generaci.

„Ve městě máme jeden informační panel, který obsahuje velmi zajímavé informace," sdělil starosta Desné Jaroslav Kořínek. Panel už podle jeho slov přitahuje pozornost nejen návštěvníků města, ale také místních obyvatel. „I díky jeho vhodnému umístění si jej turisté často pročítají," dodal starosta.

Během loňského roku, byly navíc v rámci tohoto projektu zrealizovány hned dvě akce na podporu kulturního dědictví a tradičních řemesel. Prostřednictvím výměnných výstav tradičních výrobců a regionálních umělců se prezentovali jak čeští, tak polští umělci.