Po třech letech, kdy byla oblíbená turistická atrakce zavřená, se tak výletníci opět mohou kochat výhledy na okolí. V srpnu bude rozhledna přístupná denně od 10 do 18 hodin, v září pak už jen o víkendech, a to od 10 do 17 hodin.

Městu se Bramberk podařilo znovuotevřít jen několik měsíců poté, co celý areál převzalo do nájmu. Během krátké doby došlo ke zprůchodnění bývalým nájemcem uzavřených turistických cest, ke zvelebení okolí a především k nezbytné opravě zchátralých schodů uvnitř rozhledny.

Do budoucna má město Lučany v plánu odkoupit Bramberk v dražbě. Celý areál je ale v současné době stále v majetku manželů Jindříškových, kteří jsou v rozvodovém řízení a dražba se bude moci uskutečnit až po soudním vyrovnání jejich majetku. Bramberk městu pronajal správce konkurzní podstaty.