Město ale s výsledky kontrol ministerstva financí a Úřadu regionální rady Severovýchod nesouhlasí a chce se odvolat. „Uznáváme jen korekci ve výši 146 tisíc korun za výstavbu protihlukové stěny," řekl starosta Turnova Tomáš Hocke.

Protihlukovou stěnu město nejprve z projektu vyřadilo, pak ji do něj zase začlenilo, ale nezažádalo si o změnu projektu. „Pochybení z naší strany tam nastalo," uvedl starosta.

Další údajné chyby Turnov odmítá a bude žádat o prominutí korekce u ministerstva financí. Pokud neuspěje, hodlá škodu vymáhat po firmě Compet Consult, která organizovala výběrové řízení, a společnosti Strabag, jež stavěla terminál. S nimi výtky kontrolorů souvisí. Podle nich dodatečné informace k zadávacím podmínkám nové soutěže nedostaly některé firmy. V podmínkách soutěže také bylo, že hlavní stavbyvedoucí musí mít autorizaci v oboru dopravní stavby, což podle auditu ministerstva financí Strabag nesplnil. Jejich stavbyvedoucí osvědčení získal až v průběhu stavby.

Výstavbu dopravního uzlu, který propojuje železniční a autobusovou dopravu, připravovali v patnáctitisícovém Turnově od roku 2004. Nové autobusové nádraží v bezprostřední blízkosti vlakové stanice je v provozu od listopadu 2011. Jde o druhý největší dopravní uzel v Libereckém kraji. Turnov zakázku musel vypsat dvakrát. Autobusové nádraží měla původně postavit firma Euromont Group, která v první soutěži v roce 2009 zvítězila s nabídkovou cenou 75 milionů korun. Podle tehdejšího názoru antimonopolního úřadu ale město porušilo základní zásady rovného zacházení. Turnov proto soutěž na stavbu vypsal znovu. Soutěž vyhrála firma Strabag s cenou o třetinu nižší.