Jedná se o Mariánský hřbitov, konkrétně svah k parkovišti u Střelnice, dále o park u letního kina a Metelkovy sady. Kácení stromů bude probíhat v době vegetačního klidu, tedy do konce letošního března. „Důvodem ke kácení je zhoršený zdravotní stav a vitalita stromů, nízká provozní bezpečnost daná přítomností defektů větvení, infikací kmene a větví, výskytem dutin, narušením kořenového systému,“ vysvětlila Malá. Za pokácené dřeviny byla městu Turnov uložena náhradní výsadba.