Začněme vaším příběhem, jak jste se vlastně stal členem České obce sokolské?
Jsem u Sokola už odmalička. Pak následovalo období pauzy vyplněné studijními povinnostmi, na liberecké univerzitě jsem vystudoval učitelství tělocviku a zeměpisu a vrátil se zpět do Lomnice nad Popelkou a opět se začal více věnovat sokolským aktivitám. Ty se postupně nabalovaly a jak jsem stále více pronikal do zákulisí všesokolských sletů, stal jsem se nejdříve náčelníkem župy a nakonec i České obce sokolské. A pro ten letošní slet jsem se kromě organizace pustil do tvorby hromadných skladeb.

Zaujalo mě, že jste spoluautorem hromadné skladby Rocková symfonie, která je určena pro dorostence a dospělé. Jak probíhala tvorba této skladby?
Vše začíná asi tři a půl roku před slety, kdy Česká obec sokolská vyhlásí konkurz na hromadné skladby. Následuje tvorba námětu, výběr hudby, určení cílové skupiny a vytvoření pohybového konceptu. Připraví se choreografie a základní postavení. Je potřeba sladit vše od choreografie po základní představy o skladbě, které se předkládají výběrové komisi. Komise vybírá z předložených návrhů skladby pro každou věkovou kategorii. Letos je jich připraveno 11.

Jak vás Sokol obohacuje v osobním a profesním životě, a co vám naopak bere?
Bere mi hodně volného času, který bych mohl věnovat rodině a blízkým. Na druhou stranu mi dává mnoho přátel nejen ve městě, ale i po celé republice a dokonce i v zahraničí. Dává mi pocit, že dělám něco užitečného pro společnost, když se podaří přilákat nové lidi do Sokola, kteří k pohybu neměli vztah a dostanou se k němu až ve starším věku.

Zmiňoval jste, že učíte tělocvik. Využíváte sokolské cvičení během výuky?
Určitě. Vědomosti ze studia i zkušenosti z výuky ve škole mohu uplatnit v Sokole a naopak. Sokol má svoji ústřední školu, která připravuje školení a semináře pro cvičitele, takže poznatky se dají přenést i do školy. Učím na gymnáziu v Turnově a tyto dvě oblasti se dobře prolínají.

Fotogalerie: Sokolové se chystají na Krajský slet. Ten se odehraje letos v Turnově.

Co pro vás představuje letošní slet?
Na letošním krajském sletu spolupracují všechny tři župy, který působí na území Libereckého kraje, a to župa Jezdecká, Jizerská a Krkonošská. A dohromady jsme připravili sérii asi patnácti akcí – projekt Sletový rok v Libereckém kraji. Zahájili jsme to v září výstavou v Krajské vědecké knihovně v Liberci a pokračovali jsme přes sportovní a společenské akce. Obnáší to více jak dva roky intenzivní práce, domlouvání a vzájemné spolupráce. No a teď už vlastně směřujeme k tomu hlavnímu, což je Krajský všesokolský slet v Turnově, kde samozřejmě největší pořadatelský podíl na tom má sokolská jednota v Turnově, protože jsou hostiteli toho krajského sletu. Konkrétně já mám na starosti program nedělního osvětového odpoledne. To znamená dát dohromady v podstatě komunikaci s cvičiteli z celého kraje a z jiných jednot i z ostatních krajů. Bavíme se tady zhruba o patnácti set cvičenců, kteří vystoupí, a ten program se musí sladit. A není to úplně jednoduchý, protože všichni mají své specifické potřeby, navíc někteří cvičí ve více skladbách a tak se musí program poskládat, aby vše sedlo.

Na co se mohou lidé v neděli těšit?
V pátek a sobotu se uskuteční mnoho akcí, většina pro samotné účastníky sletu, ale mnoho z nich i pro obyvatele a návštěvníky Turnova, diváky. Hned v pátek proběhne v kostele svatého Mikuláše mše se zpěvy pro zdar letošního krajského sletu. V sobotu večer se uskuteční koncert kapel Bodlák a Gorale (pocta Čechomoru) a program završí Ohnivá show. Neděli odstartuje generální zkouška, v 11 hodin bude následovat prezentace sokolské činnosti a oddílů, které se neprezentují v rámci toho hlavního grantového programu na turnovském náměstí. Ve dvanáct hodin pak uctíme památku zakladatele Sokola Miroslava Tyrše a zavzpomínáme na slavné osobnosti a slety, které se na území Libereckého kraje konaly. Nejen ty turnovské, ale i třeba slety pod Ještědem, které pořádala dnes už mezi námi nežijící Jarina Žitná, dlouholetá náčelnice ČOS. No a ve 13 hodin proběhne slavnostní zdravice hostů na náměstí a následně vyrazí do turnovských ulic průvod směrem na stadion. Hlavní program oficiálně začíná ve 14 hodin, bude trvat zhruba dvě a půl hodiny.

Kolik skladeb a v jakých kategoriích diváci na krajském sletu uvidí?
Pro krajský slet to je deset skladeb napříč všemi kategoriemi, od předškolního věku přes žactvo a dospělé až po seniory. Každá věková kategorie má své specifické potřeby a ty se projevují nejenom v tom cvičebním obsahu, kdy musí se cvičení uzpůsobit obtížnosti, kterou daná věková kategorie zvládne, nebo to, co má daná věková kategorie ráda a přilákala ta skladba své cvičence, tak vlastně i v té hudbě. Máme velice hezkou skladbu pro rodiče a děti, která se jmenuje Čmeláčci a je na hudbu z populárního veselého večerníčku Příběhy včelích medvídků. Starší žactvo cvičí na hudbu od skupiny Kryštof, dorostenky zase na skladbu Leporelo od Ewy Farne. Druhá skladba pro ženy se jmenuje V rytmu srdce a vychází z jazzových a swingových melodií, které nazpíval Vojta Dyk. Muži zase cvičí na skladbu, která kombinuje známé filmové melodie od Harryho Pottera přes Jurský park a Rockyho až po Hvězdné války. A mnoho dalších skladeb.

Když pomineme tradici a dlouhou historii Sokola, tak v čem dalším se podle vás liší od jiných sportovních organizací?
Jsme organizace, která se nezaměřuje pouze na sport, jsme spíše sportovně-společenský spolek. Pod spoustou tělocvičných jednot působí loutková divadla, ochotnické soubory, pěvecké sbory a další. Například dneska hodně populární a rozvíjející jsou pod hlavičkou sokolských jednot seniorské kluby. Ve spoustě jednot nebo ve spoustě měst jsou sokolové nejenom pořadateli sportovních akcí, ale i plesů, dětských dní a podobně. Když je potřeba, přiloží ruku k dílu a podílejí se na obecním životě. Plně se ztotožňuje s naším novodobým heslem – Vedeme Čechy k pohybu a společné aktivitě.

Mohlo by se vám líbit: Sbírka a nadace pomáhají mladé Zuzce z Frýdštejna po těžké autonehodě 

O Zuzce, Viky a zázračném lehátku aneb příběh z oddělení následné rehabilitační péče. | Video: Nemocnice MMN, a. s.