Dlouhodobý záměr na revitalizaci toku říčky Stebenky v Turnově získává reálnější obrysy. Nová studie prověřila několik variant vedení přístupové cesty po levém břehu a navrhla možnost revitalizace oblasti.

O revitalizaci břehů Stebenky se hovoří již řadu let. Záměr na obnovu toku i využití území se v radě města objevil už v roce 2008. Během dlouhodobé akce bylo uzavřeno memorandum se státním podnikem Povodím Labe. Proběhla řada jednání, ze kterých mimo jiné po dohodě města Turnov, Povodí Labe, a Správy CHKO Český ráj vzešla etapizace plánované revitalizace.

I. etapa se má týkat odstranění migrační překážky na toku Stebenky. Jedná se o nahrazení stávajícího prahu a stupně s vývarem na Stebence v místě soutoku s odpadem od MVE Shořalý mlýn. Tuto etapu projekčně i v rámci zajištění stavby připravuje Povodí Labe. II. etapa přinese revitalizace koryta Stebenky v úseku od kruhového objezdu v ulici Sobotecké podél ulice Pod Stránkou po lávku v ulici Na Házce. Tuto etapu zajišťuje také Povodí Labe, včetně projektu a realizace. Ve III. Etapě půjde o revitalizaci koryta Stebenky v úseku koryta od mostku v ulici Antonína Dvořáka po lyžařský areál Struhy.

„Město Turnov zadalo na svůj náklad vypracování dokumentace pro územní řízení a zajistilo vydání pravomocného územního rozhodnutí. Nyní dokumentaci předá společnosti Povodí Labe, která převezme další zajištění stavby. V rámci přípravy bude dořešena vzájemná směna pozemků zabraných stavbou,“ přiblížila mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová.

V roce 2023 bylo zadáno zpracování architektonické studie na zpřístupnění levého břehu Stebenky v úseku Struhy – ulice Na Stebni. Architektonická kancelář Objektor Architekti, s. r. o., prověřila několik variant vedení přístupové cesty po levém břehu Stebenky od ulice Na Stebni k objektům bývalých sádek a zrušeného rybníka a navrhla možnost revitalizace území sádek a rybníka pro pobyt veřejnosti.

Dále prověřila napojení navržené cesty pomocí mostků na stávající pravobřežní pěší komunikaci. Po projednání studie se zástupci města a vlastníky dotčených pozemků bylo dopracována výsledná podoba studie, která by měla sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení. V květnu 2024 prošla jednáním rady i zastupitelstva města.

„Revitalizace Stebenky je velká výzva jak pro město, tak i pro Povodí Labe. Společně jsme našli budoucí přírodně blízké řešení revitalizace. Čeká nás ještě dlouhá cesta. Když však bude úspěšná, tak na jejím konci budeme mít další areál pro sport a rekreaci s výletním místem v prostoru bývalých sádek či v prostoru pod sjezdovkou. Nejen pro vycházky, ale třeba i jako cyklostezku z Turnova do Bělé,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Mohlo by se vám líbit: Smržovské Muzeum obrněné techniky připravilo bojovou ukázku ke Dni D 

Na víkend 8. a 9. června připravilo Muzeum obrněné techniky Smržovka velkolepou vzpomínkovou akci k 80. výročí vylodění Spojenců v Normandii. | Video: Jan Sedlák