V sobotu 22. června bylo slavnostně otevřeno nové trailové centrum Struhy, které nabízí první legální trail v okolí Turnova. Toto centrum vzniklo díky spolku Area 51 trails a podpoře města Turnova i soukromých dárců.

Vizí spolku je rozvoj legální horské cyklistiky v Českém Ráji. Po otevření městského pumptracku se tak pozornost spolku zaměřila na les na okraji turnovské sjezdovky, který je pro horská kola jako dělaný.

Trailové centrum bylo postaveno svépomocí členy spolku Area 51 trails, přičemž se do fyzických prací zapojila i širší biková komunita z okolí Turnova. Společně strávili na stavbě více než 1 400 hodin a další stovky hodin věnovali přípravám administrativy a projektu.

„Jsme opravdu hrdí na to, co se nám společně podařilo dosáhnout. Za obrovské pracovní nasazení patří veliké díky všem členům komunity. Za finanční podporu děkujeme městu Turnovu a všem dalším dárcům, zejména ale společnosti ZIKUDA - vodohospodářské stavby, bez které bychom projekt jen těžko zvládli dokončit,” popsal místopředseda spolku Area 51 trails Marek Slavík.

I když je nyní v areálu Struhy k dispozici zatím jen jeden trail, již jsou v plánu další rozšíření. V současné době se pracuje na projektu schválení dalších trailů. Celkově by se v areálu měly nacházet tři sjezdové traily a jeden stoupací, což vytvoří pestrou nabídku pro jezdce všech úrovní.

„Červený trail je kombinací prvků pro začátečníky a pokročilé jezdce. Začátečníka na trailu nečekají žádné záludnosti, ale pro zkušené trail zároveň nabízí zajímavé výzvy. Sveze se tak jak malý návštěvník na odrážedle či dětském kole, tak ostřílený biker,” popsal předseda spolku Jan Macháček.

Provozní řád areálu klade velký důraz na bezpečnost všech návštěvníků. „Nehoda není náhoda,“ říká provozní řád, a proto je nezbytné, aby se každý, kdo vstupuje do areálu, důkladně seznámil s pravidly.

Areál je zdarma přístupný široké veřejnosti, proto je důležité dodržovat stanovená pravidla sportoviště. Jízda v areálu je zakázána za nepříznivého počasí, aby nedošlo k poškození překážek a zvýšení rizika úrazu. Dále je při používání překážek přísně zakázána konzumace alkoholu a jiných návykových látek.

„Areál je přístupný všem návštěvníkům na horském kole zcela zdarma. Traily však nejsou přístupné pro motorky, koloběžky nebo skateboardy. Důležité je i ohleduplné chování vůči ostatním, ať už jde o směr jízdy nebo o hluk a nepořádek v areálu. Proto je nutné respektovat základní podmínky provozu na trailech, které jsou popsané v provozním řádu, aby nedošlo ke zbytečnému úrazu nebo poškození trailů,“ upozornil Matěj Žáček, místopředseda spolku.

V areálu se nacházejí různé sportovní překážky, jako jsou zatáčky, boule, lávky a skoky, které odpovídají běžným standardům v daných disciplínách. Cedule umístěné v prostoru areálu informují o správném chování na jednotlivých částech trailu a návštěvníci jsou povinni se řídit jejich pokyny.

„Věříme, že se všichni návštěvníci budou chovat zodpovědně, aby mohli areál využívat co nejdéle v jeho nejlepší kondici,“ dodal Jan Macháček.

Area 51 trails, z. s., je neziskový spolek, který se zaměřuje na podporu a rozvoj horské cyklistiky v okolí Turnova. Spolek sdružuje místní bikovou komunitu a aktivně se podílí na budování a údržbě cyklistických trailů. Cílem spolku je vytvářet bezpečné a atraktivní prostředí pro všechny, kdo mají rádi aktivní pohyb na kole v přírodě.

Trailové tratě ve Struhách hned dvakrát uspěly v participativním rozpočtu Tvoříme Turnov. V první fázi projektu byla v roce 2021 z participativního rozpočtu podpořena příprava kompletní projektové dokumentace a přípravných prací městského trailcentra. Záměr přípravy projektové dokumentace pro územnímu rozhodnutí jako nezbytné podmínky pro vybudování dalších legálních trailů ve Stuhách pak vyhrál ve veřejném hlasování Tvoříme Turnov 2023.

Mohlo by vás zajímat: Rodina z Kořenova přišla minulý týden o domov. Přátelé organizují finanční pomoc 

Požár domu v Horním Kořenově na Jablonecku. | Video: HZS LK