V budoucnu bude kromě provozně technického využití sloužit i k výstavním účelům. Dům uzavře a propojí celý areál muzea. Poskytne zázemí pro pracovníky muzea, místo v něm najde také například přednáškový sál. První etapa rekonstrukce skončila před měsícem, v polovině září. Spočívala v provedení bouracích prací, podchytávek, zvýšení únosnosti stropů, sanací zdí či odvodnění sklepa.