Uspořádali ji v rámci sedmého ročníku Týdne proti drogám. „Abychom nebyli feťáci, abyste nás odradili,“ překřikovaly se děti při odpovědi na otázku, co od setkání očekávají.
Žádné suché poučky si ale přítomní nevyslechli. Místo toho hráli hry a kreslili. Třeba to, jak si představují člověka pod vlivem drog. „Je vidět, že děti to opravdu baví,“ uvedla koordinátorka pro mládež z oddělení sociálně–právní ochrany dětí jabloneckého Městského úřadu Eva Nováková. Ta spolu se svou kolegyní Milenou Kučerovou program sestavila a vedla.
Že se problematika drog týká i školáků ukázala hra, ze které vyplynulo: Všichni šesťáci na besedě už ochutnali pivo a necelá polovina i tvrdý alkohol a cigarety. „Samozřejmě si klademe otázku, jak se k tomu děti dostanou,“ komentovala situaci Kučerová.
Žáci si při sehraných scénkách s koordinátorkami vyzkoušeli i to, jak
by měli nabídnutou drogu odmítnout. „Nemám zájem. Jdi pryč,“ zní podle Novákové správná a jednoduchá odpověď.
Jindy holé zdi zasedací místnosti v Anenské ulici vyzdobili obrazy studenti uměleckoprůmyslové školy.
Týden proti drogám, který se v Jablonci koná po sedmé, zahrnuje řadu vzdělávacích akcí v Domě dětí a mládeže Vikýř, Spolkovém domě a na několika dalších místech. Cílovou skupinou akce jsou především žáci a studenti základních a středních škol a učilišť. Dnes si vyslechnou zpověď drogově závislého odsouzeného z Věznice Rýnovice.