Pět mrtvých zvířat uhynulo během posledních dvou týdnů, chovatel je nenechal odvézt do asanačního podniku. Ve čtyřech stájích bylo dalších jednatřicet zvířat ustájených v třicet centimetrů vysoké vrstvě výkalů.

„Zvířata byla značně znečištěna, paznehty několika z nich byly přerostlé, výživný stav zvířat byl u většiny skotu podprůměrný,“ popsal mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Inspektoři okamžitě informovali jilemnickou radnici, tedy kompetentní orgán k řešení týrání a nevhodných životních podmínek zvířat, s kterým bylo dohodnuto odebrání zvířat a jejich umístění do náhradní péče.

close Odebírání skotu chovateli na Semilsku info Zdroj: se svolením SVS zoom_in Odebírání skotu chovateli na Semilsku

Samotné odebírání skotu proběhlo druhý den po zmíněné kontrole za přítomnosti inspektorů SVS, zástupců jilemnické radnice, policie, hasičů a chovatele zajišťujícího náhradní péči, do jehož chovatelského zařízení bylo všech jednatřicet kusů skotu přepraveno. Původní chovatel bude muset hradit náklady související s náhradní péči a ve správním řízení mu hrozí sankce až do výše tří milionů korun.

Chovatel je inspektorům z minulosti dobře znám. V posledních třech let u něj proběhlo dvanáct kontrol. „Ty odhalily závady spočívající v nedostatečné péči o zvířata. Byla špinavá z málo podestýlaných stání, měla malý prostor k odpočinku, ve stáji se vyskytovaly předměty, o které se mohla poranit, některá měla přerostlé paznehty, stáje nebyly čištěny a bíleny. Navíc zde byly zjištěny závady ve značení a evidenci zvířat,“ přiblížil Vorlíček.

Opakovaně chovatel dostal od obce na podnět SVS pokuty celkem ve výši čtyřicet šest tisíc korun. Inspektoři mu za porušení veterinárního a plemenářského zákona také uložili pokuty celkem ve výši padesát pět tisíc korun. Dále chovatel obdržel závazné pokyny k nápravě stavu a zákaz přesunů zvířat.