Jen pořezaná polena a hromady třísek. To zbylo z cirka desítky vzrostlých stromů, které dlouhá léta patřily ke koloritu areálu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Předzahrada školy se tak prosvětlila, některým lidem ale masivní kácení vadí.

„Šok po průchodu Smetanovým zátiším je poslední kapka k vážnému zvážení smysluplnosti mého členství v komisi pro vzhled města," sdělil Zdeněk Hromas ze Železného Brodu.

„Taky se mi to nelíbí. Díky těm stromům mělo celé Smetanovo zátiší takový klidný ráz. Škoda," doplnila pětačtyřicetiletá Jana, která nedaleko bydlí.

Pozemek školy patří Libereckému kraji jako zřizovateli školy.

Podle vedení školy budou stromy nahrazeny. „Získali jsme od Agentury ochrany přírody a krajiny posudek, podle kterého stromy potencionálně ohrožují veřejná prostranství," přiblížil Libor Doležal, ředitel SUPŠS Železný Brod. Vykácení stromů pak dle posudku schválila i železnobrodská radnice.

Plocha před školou bude ještě odborně vyčištěna a poté dojde k nové výsadbě. Podle plánu vznikne dole alej menších stromů, nahoře u budovy školy pak přibudou ozdobné keře. „Nad sochou Skláře ještě chceme vysadit modifikované jehličnany, které nevyrostou výše než šest metrů," doplnil Libor Doležal.

Cílem je podle ředitele školy vytvořit před budovami udržitelnou plochu s mladou zelení, jež se dá upravovat i sekáním.