Školení je zaměřeno na problematiku ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Odborní lektoři seznámí učitele s dostupnými zdroji základních informací, s odkazy i pomůckami k výuce této problematiky a doporučí postupy při práci s nimi. V rámci vzdělávacího programu bude také představena nová interaktivní pomůcka pro výuku na 2. stupni ZŠ s názvem „Hasiči pro školy“. Učitelé budou proškoleni v použití různých typů přenosných hasicích přístrojů a vyzkouší si také samotné hašení.