V Jablonci je ve středu úplně uzavřená Mateřská škola Lovecká (Pampeliška) a Základní škola Liberecká, v ZŠ Pivovarské bude uzavřený 2. stupeň, na 1. stupni probíhá výuka. ZUŠ a DDM Vikýř také provoz nepřerušil. „Náhradní provoz za uzavřená zařízení v tak krátkém čase a pro tak velké množství dětí není město schopné zajistit,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Rodiče jsou nastalou situací zaskočeni. „Ne každý si může vzít ze dne na den dovolenou. Zaskočí babička, té naštěstí dovolenou dají,“ popsala 37letá Veronika ze Železnobrodska.

Rodiče přitom ještě v úterý o stávce mnohdy ani nevěděli. Na webech většiny škol se oznámení o připojení nebo podpoře stávky objevila až v úterý dopoledne. Stávka vyvolala ostré reakce i na sociálních sítích. „Být rodiči, spojím se a chci po škole kompenzaci za ušlý zisk,“ poznamenala třeba Barbora Kolman.

Striktně se ke stávce postavila ZŠ Liberecká. „Tento den bude škola uzavřena. Obědy budou všem odhlášeny,“ stojí na webové stránce školy. Bez výuky jsou také v ZŠ Školní v Železném Brodě. „Jestli můžete, nechte své děti doma. Pokud to možné není, hlídání pro žáky 1. stupně bude zajištěno do 11.40 v jejich kmenových třídách, poté bude fungovat družina. Pedagogové budou ve škole přítomni, avšak výuka probíhat nebude. Předpokládáme, že žáci 2. stupně do školy nepřijdou,“ vzkázala vzdělávací instituce.

Část škol sice stávku podporuje, ale nesouhlasí se způsobem vyhlášení a cíli stávky. Třeba škola v Pěnčíně nebo jablonecké základní školy Rýnovice a Mozartova, z menších Koberovy. Základní škola Tanvald Sportovní připravila zcela běžný učební den.

Na jablonecké Mozartovce se stávkou souhlasí, zároveň k ní ale mají výhrady. „Krajně nešťastná je medializace ohledně stávky, která vypadá jako boj o přerozdělení už přiznaných peněz. Jako účelové se zdá načasování stávky, které dává školám minimum času na vzniklou situaci reagovat. Vnímáme též nejistotu rodičů našich žáků, kteří jsou masírováni médii o stávce na všech školách,“ stojí ve vyjádření školy.

„Přestože si pedagogové naší školy přejí, aby naše politická reprezentace zvýšila prestiž pracovníků ve školství, což se nyní neděje, chceme zůstat pro rodiče korektním a čitelným partnerem, a proto se většina pedagogů naší školy rozhodla do stávky nevstoupit. Škola tedy bude pro žáky otevřena,“ doplnil ředitel ZŠ Mozartova Karel Opočenský.

Omezená výuka proběhne v základní škola Pivovarská, kde se k protestu připojilo třináct pedagogů. Do školy nejdou jen žáci šestých, sedmých a osmých tříd. „Výuka v běžném rozsahu probíhá v prvním až pátém ročníku, nastaly jen drobné změny v rozvrhu, oběd i školní družina jsou pro žáky zajištěny,“ sdělil ředitel Jan Valášek.

Funguje i základní škola Pelechovská v Železném Brodě. „Stávky se zúčastní pouze někteří zaměstnanci naší školy. Činnost školy je zajištěna,“ popsal ředitel Milan Hlubuček.

Zvláštní kapitolou je přístup ke stávce pedagogů mateřských škol. Zcela uzavřena zůstala ve středu jediná školka – Pampeliška v Lovecké ulici. Další mateřské školky, namátkou Arbesova, Kapička, Pod Lesem nebo Mechová, vydaly jen souhlasné stanovisko se stávkou, provoz však neomezily.

Podle zástupců škol neprotestují školské odbory jen kvůli zvýšení platů o deset procent, ale i kvůli systémovým změnám. Jedním z důvodů je například inkluze, dále počet absolventů pedagogických fakult bez zájmu nastoupit do učitelské profese z důvodu nízkého platového ohodnocení a nízké prestiže, s čímž souvisí veliký nedostatek učitelů na trhu práce a tudíž téměř nemožnost sehnat kvalitní učitele na některé předměty. Dále je to neúměrná administrativní zátěž, která ubírá čas na hlavní učitelskou náplň, kterou je učení.