Hejtman Libereckého kraje Martin Půta opět po roce udělí Pocty hejtmana významným osobnostem, které působí nebo působily v různých oblastech lidské činnosti a svůj život či dílo zasvětily rozvoji a dobrému jménu nejen Libereckého kraje. „Termín pro zasílání nominací právě začíná, jeho konec je 28. června letošního roku,“ oznámil tiskový mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Slavnostní večer se uskuteční na podzim letošního roku v Oblastní galerii „Lázně“ Liberec. Oceněné osobnosti si vedle Čestného uznání odnesou Hejtmanský dukát.

K nominaci je nutné vyplnit formulář, přečíst si pravidla nominace, informace o procesu výběru oceněných osobností a zkontrolovat seznam osobností, zdali již vámi vybraná osobnost nebyla v dřívějších letech oceněna. Formulář ke stažení a důležité informace k nominacím naleznete na webových stránkách Libereckého kraje.

Loňský rok byli oceněny tyto osobnosti:

  • Mons. Jan Baxant za celoživotní přínos v oblasti duchovního života
  • Isa Engelmann za mimořádný přínos v oblasti uchování historické paměti Židů v regionu
  • Marie Fryaufová za mimořádný a dlouhodobý přínos v oblasti ošetřovatelské péče
  • Vladimíra Jakouběová za celoživotní přínos v oblasti muzejnictví a popularizace tradiční lidové kultury
  • Ivan Kortan za mimořádný přínos v oblasti vojenského výcviku aktivních záloh
  • prof. akad. sochař Vratislav Karel Novák – Pocta hejtmana in memoriam za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění
  • Peter Rath za celoživotní přínos v oblasti sklářství a propagace českého skla v zahraničí
  • Vanesa Trostová za mimořádný přínos v oblasti obnovy kulturního dědictví