Že je interiér domku plný odpadu zjistili pracovníci úřadu při obhlídce, proto přistoupili k úpravám vlastními silami. Následný odvoz a také likvidace vytříděného odpadu byla svěřena odborné firmě.

"Takto výrazná proměna napomůže k vyššímu zájmu o koupi krásného domku. Před samotným vyklizením domu byla provedena svépomocí také základní údržba zeleně. Při úklidu přízemí, přístavby, chodeb a části podkroví byl odvezen a zlikvidován domovní odpad o hmotnosti 3,5 tuny. Zbylá část podkroví, dvě mansardy a půda budou také vyklizené svépomocí. Předpokládaná hmotnost odpadu bude tři tuny," uvedli zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci

Chaloupka z přelomu 19. a 20. století na okraji Jizerských hor s neporušenými krovy, střechou a zdivem je dobrém stavu. V budoucnu bude nabídnuta k transparentnímu prodeji prostřednictvím elektronického aukčního systému na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.