Jsou dva - muž a žena a lidé je potkávají na ulicích, převážně v místech, kde žijí sociálně slabší obyvatelé Jablonce. Věra Sirovátková a Radek Džobák.

„Práce se mi líbí, lidé reagují většinou pozitivně, s nějakým větším problémem nebo agresivitou jsem se zatím nesetkala," prozradila Věra Sirovátková.

JSOU MÍSTNÍ

Výhodou asistentů je, že mají místní znalost a umějí komunikovat ve své komunitě. Dokazuje to i fakt, že obyvatelé problémových lokalit je vnímají převážně pozitivně. Také policejní statistiky potvrzují, že došlo k poklesu nápadu trestné činnosti a přestupků na rizikových místech.

„Konkrétně na autobusovém nádraží a v ul. 5. května jsme zaznamenali nižší přestupkovost. Asistenti upozorňují občany například na kouření na zastávkách, pití alkoholu na veřejnosti nebo hlučné chování. Nemohou řešit přestupky, ale upozorní a strážníci pak nemusí tak často zasahovat. I oznámení o přestupcích v těchto lokalitách evidujeme méně. Asistenci prevence kriminality se zkrátka osvědčují," shrnul ředitel městské policie Luboš Raisner.

Asistenti prevence kriminality nejsou městskými strážníky, i když patří k městské policii a mají podobné stejnokroje jako hlídky MP. Základem jejich práce je komunikace a výchovné a osvětové působení na občany zejména ze sociálně slabšího prostředí. Zodpovídají se mentorovi, jímž je jeden ze strážníků městské policie, jemuž také předávají své poznatky z denní služby a diskutují o situacích, do kterých se dostávají. Spolupracují také s oddělení sociální péče.

I LETOS?

Pozice asistentů prevence kriminality zřídil magistrát díky dotaci Ministerstva vnitra v létě 2015. Dotaci na jejich činnost získala radnice i pro rok 2016 a zažádáno je i pro letošní rok.

„Práce asistentů prevence kriminality je důležitá. Oba tvoří jakési pomyslné pojítko mezi magistrátem a jeho úředníky a lidmi ve městě, mají důvěru těch sociálně slabších skupin obyvatel a často i přispívají ke zmírnění konfliktních situací. Výhodou je, že nabízejí mužský i ženský pohled a přístup," vyjádřil Petr Beitl, primátor Jablonce, uznání oběma asistentům při novoročním setkání.

Hovořili o situaci ve městě obecně i o konkrétních případech a situacích, do nichž se asistenti při své práci dostávají.