Na soutěži mladých zdravotníků se utkalo dvacet devět hlídek z dvaceti základních škol okresu Jablonec. Tyto hlídky měly za úkol co nejlépe zvládnout zdravotnické úkoly na pěti stanovištích. Soutěž mladých zdravotníků měla především za úkol to, co se děti na jednotlivých školách ve zdravotnických kroužcích naučily. Soutěž a především děti ukázaly, že kroužky zdravotníků mají smysl.

„Jednou jsem už poskytl první pomoc, mladší holka si odřela nohu hodně hluboko, kdybych nechodil do kroužku, nevěděl bych, jak se mám zachovat,“ řekl žák páté třídy Základní školy Na Šumavě Vladislav Korobec, kterému se svojí posádkou dělalo největší problémy rozpoznat epileptický záchvat.
Při celoročních kroužcích mladých zdravotníků se děti nenaučí pouze poskytovat první pomoc, ale také se naučí bezpečnému chování.
„Kroužky slouží i jako prevence úrazů, navíc věci, které se v brzkém věku naučí, se jim budou hodit i v dospělosti,“ zmínila ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci Helena Ungermannová.

Na pravidelné tradiční akci, která se konala v areálu jablonecké hasičské zbrojnice, měly děti za úkol ošetřit zranění, se kterými se v životě mohou běžně setkat.
„Na pěti stanovištích mají různé úkoly, je to například pád na kolečkových bruslích, při kterém je otevřená zlomenina na noze, žilní krvácení z hlavy, odřeniny, vyvrtnutý kotník, bezvědomí s epileptickým záchvatem a tepenní krvácení,“ uvedla instruktorka Českého červeného kříže a zároveň ředitelka soutěže Ludmila Michlerová.

Přímo na stanovištích byli připraveni figuranti, kteří zranění měli dokonale namaskováno. Nechyběla ječící hysterka, krev a zmatek. Vše bylo připraveno tak, jak to bývá při „skutečném“ podávání první pomoci.
Tyto úkoly se odehrávaly v budově hasičské zbrojnice. Venku si pak děti mimo soutěž mohly vyzkoušet resuscitaci nebo vakuové dlahy.
„Ty jsou pro děti velikým lákadlem. Mohou si do nich lehnout a vyzkoušet si, jak taková vakuová dlaha, kterou používají záchranáři, funguje,“ dodala Ludmila Michlerová. Samotné děti považují za důležité naučit se poskytovat první pomoc. Stejně jako na soutěži mladých zdravotníků, tak i na Helpíkově poháru, měly děti největší potíž rozpoznat a ošetřit epileptický záchvat. „Myslel jsem, že to je šok a nevěděl jsem stabilizovanou polohu,“ řekl žák čtvrté třídy ze ZŠ Na Šumavě Jakub Malý.

Nejlépe si s danými úkoly poradila a získala nejvíce bodů pětičlenná posádka ze Základní školy v Pěnčíně a posádka ze Základní školy v Rádle.
„Tato dvě družstva postupují do krajského kola, které se bude konat 7. června v Jablonci nad Jizerou,“ konstatovala Helena Ungermannová s tím, že tam vyberou ty nejlepší, kteří postoupí do kola celorepublikového.