Nedlouho poté bylo místo vyhlášeno Národní přírodní památkou o rozloze přibližně 1 ha.

Nachází se zde odkrytá skalní stěna, na které příroda před mnoha miliony lety vytvořila zvláštní obrazce velmi podobné dětským kresbám slunce. Odtud pak pochází název Kamenná slunce.

Zcela unikátní přírodní jev vznikl v průběhu starodávné sopečné erupce, kdy roztavené magma vytvořilo jakýsi trychtýř, v němž zůstala zatavena hnědá jílová jádra cizorodých hornin.

Vlivem nestejné rychlosti chladnutí pak okolní sopečné magma okolo hnědých jílových jader vytvořila pomyslné sluneční paprsky, vznikly tak originální přírodní kresby na skalní stěně.

Paprsky sluníček jsou vlastně praskliny v kameni. Jílovité úlomky představující střed sluníčka jsou zabarveny hnědě, okolní kámen s paprsky je spíše žlutý. U největšího sluníčka (které spatříte od cesty jako první) už je hnědá část vyloupaná, takže sluníčko je celé oranžové. Na první pohled je sluncí jako prstů na jedné ruce, při delším pohledu na horninu vystupují další a další.

Někdejší sopka vytvořila kromě sluncí další pozoruhodnost - jádra ve tvaru srdcí.
Kamenné slunce je unikátní geologický útvar, který se nachází v Českém středohoří u obce Hnojnice.

Kamenné slunce je unikátní geologický útvar, který se nachází v Českém středohoří u obce Hnojnice.

Za slunci do lomu

Výlet ke Kamenným sluncím je nenáročný. Bývalý lom je snadno dostupný. Značky tam sice nevedou, ale vydáte-li se po silnici z Hnojnic směr na Libochovice, jistě nepřehlédnete pahorek vlevo, napůl ukrytý mezi stromy.

Odbočíte ze silnice, překročíte malý Hnojnický potok a po travnaté cestě zamíříte vlevo. Zakrátko se ocitnete u Kamenných sluncí. Když vyšlápnete na úpatí Kamenného slunce, můžete se pokochat krásným výhledem na Hazmburk.

Kamenné slunce je unikátní geologický útvar, který se nachází v Českém středohoří u obce Hnojnice.

Kamenné slunce je unikátní geologický útvar, který se nachází v Českém středohoří u obce Hnojnice.

Zpracovala Pavlína Neumanová