Nový studijní obor Záchranář otevře na podzim Technická univerzita v Liberci. Zvýší tím počet kvalifikovaných záchranářů, kterých je v kraji nedostatek.

„Profese zdravotnického záchranáře klade velmi vysoké nároky na odbornou i fyzickou přípravu," řekl garant oboru Karel Cvachovec z pražské kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v Motole.

Do ročníku může nastoupit až třicet studentů, část by mohli tvořit žáci soukromé střední školy v Kateřinkách, kteří navštěvují studijní obor Záchranářství. „Zhruba třetina našich studentů po maturitě ve vzdělávání pokračuje a vysokoškolský obor v Liberci určitě přivítají," potvrdil ředitel střední školy Václav Tichý.

Nový obor bude v kraji jediný svého druhu. Oproti absolventům z jiných škol, budou mít ti liberečtí výhodu zkušeností z reálných míst, ve kterých budou zasahovat, pokud zde budou i pracovat. „Terén, jako jsou Suché skály nebo Jizerské hory na Pardubicku, ani jinde nemají," vysvětlil rektor liberecké univerzity Zdeněk Kůs.

Stáž u policie i v armádě

Liberecká nemocnice, která s univerzitou spolupracuje, nabídne studentům záchranářství možnost stáže. Stejně tak budoucí záchranáři projdou školením u policie, záchranné služby, hasičů nebo horské služby a dostanou se i k 31. Pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. „Za celou armádu i za 31. pluk mohu říct, že přivítáme kvalitní absolventy oboru záchranář z regionu," řekl velitel pluku Radek Černý. Chemici již mají zkušenosti se stážemi studentů vojenských škol z Moravské Třebové a spolupracují i s Karlovou univerzitou a univerzitou v Pardubicích.

„Tento studijní obor je pro libereckou nemocnici důležitý v tom, že u nás můžeme absolventy zaměstnat, ať už na urgentním příjmu nebo na oddělení ARO," sdělil ředitel liberecké nemocnice Luděk Nečesaný.

Další možná přibudou

Liberecká univerzita již nabízí zdravotnické bakalářské obory Všeobecná sestra a Biomedicínská technika a jeden magisterský obor Biomedicínské inženýrství. A další rozšiřování plánuje i v budoucnu, žádost o akreditaci oborů Nutriční terapeut a Bioinženýrství si již podala.

Uzávěrka přihlášek je 4. září, přijímací testy jsou naplánované na 5. a 8. září 2015.

Autor: Jitka Blehová