„Je to moderní technický obor pro studenty se zájmem o fyziku, matematiku, informatiku a moderní softwarové a měřicí technologie," uvedl garant oboru Petr Šidlof. Jde o tříletý bakalářský a navazující dvouletý magisterský technický obor odpovídající požadavkům aplikovaného vývoje high-tech firem, špičkových výzkumných a vývojových center a akademických pracovišť v Libereckém kraji, Česku i ve světě. Studenti si mohou vybrat ze čtyř zaměření: Optické a laserové technologie a měření, Počítačové simulace ve fyzice a technice, Materiály pro elektrotechniku nebo Aplikace nanomateriálů. „Naše univerzita má velmi dobré výsledky ve vědě a výzkumu. Již delší dobu nabízíme doktorské studium v tomto oboru a naši doktorandi se zapojují do práce vědeckých týmů.

Chceme nejen vychovat kvalitní technicky vzdělané odborníky pro průmyslovou praxi, ale také si připravit vlastní studenty pro doktorské studium a rozšíření našich vědeckých týmů," řekl děkan fakulty Zdeněk Plíva.

Podle rektora univerzity Zdeňka Kůse je nový obor sice náročný, ale velmi perspektivní. Propojuje získávání teoretických vědomostí s jejich aplikacemi v praxi. Významnou součástí studijního plánu je povinná semestrální stáž v praxi. Univerzitu užž kontaktovala výzkumná a vývojová pracoviště a řada prestižních tuzemských i zahraničních firem, které nabízejí studentům stáž ve svých provozech. „Studenti tak získají zkušenosti, reálná témata pro diplomovou práci a zároveň kontakt s potenciálním zaměstnavatelem," dodal rektor.