Když obyvatelé Údolní ulice protestovali proti stavu krajské silnice vedoucí mezi jejich domy, psal se únor loňského roku.

Je červen roku 2012 a rozhořčení obyvatel stouplo natolik, že na krajský úřad, který je majitel zmiňované komunikace, míří petice s více než sto padesáti podpisy.

„Podnět ke vzniku petice s názvem Za řádnou údržbu a opravu ulice Údolní v Desné I vzešel na únorové besedě vedení města s obyvateli," přiblížil starosta Desné Marek Pieter. Organizaci na svá bedra převzal tříčlenný petiční výbor na čele s Andreou Štefanovou. Ten přímo náměstkovi hejtmana pro resort dopravy Libereckého kraje Martinu Seppovi adresoval text, který je veřejnosti přístupný na webu města Desná.

Obyvatelé v něm vyjadřují nespokojenost s prováděním zimní údržby Údolní ulice v celém jejím úseku od křižovatky s Krkonošskou ulicí (hlavní silnice) až po bývalou budovu Lesní správy ze strany majitele komunikace, tedy Libereckého kraje.

„Vzhledem k tomu, že Vaše reakce na naše upozornění ze dne 14. února 2011 na celkový dlouhodobě havarijní stav uvedené komunikace byla neuspokojivá a prakticky se nic se špatným stavem komunikace neudělalo, připojujeme tímto i požadavek na její opravu," píše se dále v petici.

Krajský úřad ústy Martina Seppa, náměstka hejtmana Libereckého kraje pro dopravu, komunikaci považuje pro kraj za zbytnou. „Chtěli bychom, aby silnici převzalo po případné opravě město. Opravu ale zatím v aktuálním plánu nemáme," popsal Sepp. Peticí se bude zabývat, až na krajský úřad dorazí.

Převzetí silnice do majetku města ale odmítá zdejší radnice. „Tak se to přece nedá řešit. Pro město by převzetí i opravené komunikace znamenalo zvýšené náklady na údržbu. Navíc si myslím, že komunikace je dost důležitá na to, aby ji spravoval kraj. Vždyť po ní jezdí i linkové spoje," přiblížil Pieter.

Postoj kraje chápe Marek Pieter jako alibismus. „My také nedáváme obyvatelům místní komunikace. To by nám mohli za chvíli předat třeba i hlavní silnici," vysvětlil svůj postoj.

Místní obyvatelé podali podnět k opravě zmíněné komunikace již v únoru loňského roku. Odpověď krajského úřadu byla vlastně zcela shodná se současným prohlášením.   Podle krajské správy silnic musí komunikace projít generální opravou, protože ji tvoří historicky speciální povrch.