Cílem stavby rozdělené do tří etap je odstranit havarijní stav semaforů a v budoucnu vytvořit cyklopruhy mezi Horním náměstím a hasičskou zbrojnicí ve Mšeně. Veškeré práce přijdou městskou kasu na necelých 17,5 milionů korun.

Výsledkem bude komfortnější průjezd tímto dopravním uzlem, nové povrchy komunikací, opravené chodníky, upravená zeleň, nové veřejné osvětlení a moderní, tzv. inteligentní semafory, které nahradí ty v havarijním stavu.