Úřad využívá pro zvýšení uplatnění uchazečů na trhu práce vedle nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti rovněž projektů financovaných z prostředků Evropské unie. V závěru roku 2008 proběhlo několik významných aktivit zaměřených na získávání další kvalifikace a pracovních zkušeností uchazečů i pracovníků úřadu práce.

„V říjnu letošního roku jsme ukončili realizaci projektu Nová země za zkušenostmi v rámci programu Leonardo da Vinci Celoživotní učení,“ uvedl Michal Holý, analytik trhu práce a tiskový mluvčí ÚP Jablonec. Tento projekt byl realizován s podporou Evropského společenství. Koncem května odcestovalo šest vybraných uchazečů na tříměsíční stáž do Velké Británie, kde si zvyšovali kvalifikaci ve svém oboru.

Podařilo se naplnit hlavní cíl projektu, připravit mladé lidi na vstup na evropský trh práce, podpořit jejich zájem o jazykové znalosti a zvýšit šance na jejich pracovní uplatnění.

Z šesti absolventů stáže v současné době pracuje pět osob, což je v dnešní situaci lichotivé číslo.
Další aktivitou je projekt Do Evropy za novými znalostmi, realizovaný v současné době v rámci programu Leonardo da Vinci, Mobility.

„Cílem tohoto projektu je získání znalostí pro pracovníky úřadů práce o problematice rozvoje lidských zdrojů, pomoci nezaměstnaným a možnost vzdělávání u partnerů ve Španělsku a Itálii,“ přiblížil Michal Holý.

ÚP nechce zahálet ani v příštím roce. Další aktivitou má být rozšíření mezinárodní spolupráce při přípravě dalších projektů EU.
V prosinci tak proběhlo jednání mezi úřadem práce a organizacemi z Polska, Slovenska a Irska k přípravě dalšího projektu v rámci programu Leonardo da Vinci.

„Cílem projektu bude získávání nových znalostí a výměna zkušeností v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání a příprava dalších aktivit pro zvýšení pracovního uplatnění nezaměstnaných v jednotlivých partnerských zemích,“ vysvětlil Michal Holý.